Zakres usług obejmuje:

 

- Szkolenia w zakresie BHP - wstępne i okresowe,
  dla pracowników, kadry kierowniczej i pracodawców
- Opracowanie i dokumentacja ryzyka zawodowego
- Prowadzenie spraw BHP u pracodawców
- Doradztwo w zakresie BHP i prawa pracy
- Dochodzenia powypadkowe wraz
  z opracowaniem dokumentacji